Is er schriftelijke toestemming van de cliënt/ vertegenwoordiger nodig voor deelname?

Dit hangt af van de organisatie die de cliënt aan OZO toevoegt. Als de organisatie een behandel*- /zorgovereenkomst heeft met de cliënt of er sprake is van een wettelijke taak dan is er geen schriftelijke toestemming nodig. In alle andere gevallen dient er schriftelijke toestemming gevraagd te worden voor deelname aan OZO. In dat geval is de organisatie zelf verantwoordelijk voor het vragen en vastleggen van deze schriftelijke toestemming. 


Vanuit de AVG (de privacywet) is een organisatie die gegevens van een cliënt gaat verwerken (opslaan) in OZO verantwoordelijk voor de grondslag waarom dit gebeurt. Voor een zorgorganisatie of huisartsenpraktijk is dit meestal ‘uitvoering van een behandelovereenkomst’ en voor een gemeente ‘voldoen aan een wettelijke verplichting’.  Wanneer er vanuit één van deze grondslagen gewerkt wordt met OZO is schriftelijke toestemming niet nodig. Wel verwacht OZO dat cliënten/vertegenwoordigers geïnformeerd en betrokken worden bij het starten van het netwerk. Dit doen wij via een samenwerkingsovereenkomst met organisaties.


Bovenstaande geldt alleen voor het toevoegen van de cliënt aan OZO en het aanmaken van het netwerk. Voor het communiceren in OZO geldt dat een professional gehouden is aan geldende wet- en regelgeving.


*Een behandelovereenkomst hoeft niet op schrift te staan. Een behandelrelatie tussen huisarts en patiënt is juridisch gezien ook een behandelovereenkomst.  

 

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.