Is er door de bewaartermijn toch geen sprake van dossiervorming?

Vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is OZOverbindzorg verplicht om een passende bewaartermijn te bepalen voor (bijzondere) persoonsgegevens die worden opgeslagen in het systeem van OZO. OZOverbindzorg heeft gekozen voor een bewaartermijn van 1 maand na uitschrijving van de cliënt. Deze termijn is anders tenzij door jou of een bevoegde autoriteit wordt verzocht of wettelijk wordt aangegeven. 

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.