Is er schriftelijke toestemming van de cliënt/ verantwoordelijke nodig voor deelname?

In principe niet, alleen wanneer een organisatie geen behandelovereenkomst of wettelijke taak heeft dan wordt er teruggevallen op schriftelijke toestemming. In dat geval is de organisatie zelf verantwoordelijk voor het vragen en vastleggen van deze schriftelijke toestemming.


Vanuit de AVG (de privacywet) is een organisatie die gegevens van een cliënt gaat verwerken (opslaan) in OZO verantwoordelijk voor de grondslag waarom dit gebeurt. Voor een zorgorganisatie of huisartsenpraktijk is dit meestal ‘uitvoering van een behandelovereenkomst’ en voor een gemeente ‘voldoen aan een wettelijke verplichting’.  Wanneer er vanuit één van deze grondslagen gewerkt wordt met OZO is schriftelijke toestemming niet nodig. Wel verwacht OZO dat cliënten/vertegenwoordigers geïnformeerd en betrokken worden bij het starten van het netwerk. Dit doen wij via een samenwerkingsovereenkomst met organisaties.

 

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.